MultiMuzikoHraní

MultiMuzikoHraní

Velký počet klientů má velkou výhodu ve vzájemné podpoře.

Ideální pro velké prostory nebo venku.

Představte si, že všichni klienti hrají na rytmické nástroje známé lidové písničky a ještě k tomu zpívají. Je to naprostá euforie, nadšení a vzájemná motivace - radost pohledět. Máme headsety mikrofony, máme i pro odvážnější klienty ruční mikrofony. Potřebujeme akorát asistenci od aktivizačních sester (pro rychlé rozdávání nástrojů případně i aktivizaci).